Odstąpienie od umowy

Aby odstąpić od umowy zawartej na odległość, należy złożyć nam stosowne oświadczenie woli, wypełniając odpowiedni formularz i wysyłając go na adres kontakt@binco.pl

Pobierz formularz odstąpienia od umowy sprzedaży binco.pl
Pobierz formularz odstąpienia od umowy świadczenia usług binco.pl

 

Kupujący może również skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy poniżej:

 

PPHU Binco Romuald Paździora
ul. Piaskowa 4
78-520 Złocieniec
e-mail: kontakt@binco.pl
tel.: +48 664 253 163

....................................., dnia .....................................

Imię i nazwisko konsumenta (-ów):

..........................................................................................................

Adres konsumenta (-ów)

..........................................................................................................

Formularz odstąpienia od umowy

(należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następującego produktu:

Nazwa produktu:

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

Data zawarcia umowy:

 

...................................................................................................................................................................................Z poważaniem


.....................................